SSM 2019 – wnioski ws. podziału punktów oraz klasyfikacje

  Zgodnie z regulaminem Systemu Sportu Młodzieżowego prosimy kluby zainteresowane podziałem punktów o przesyłanie wniosków. Prezentujemy również klasyfikacje indywidualne, klubowe oraz wojewódzkie za punktację SSM.

  Prosimy uprawione kluby sportowe zainteresowane uzyskaniem podziału punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego, wynikające ze zamiany przez zawodników barw klubowych, o przesyłanie do Polskiego Związku Tenisa Stołowego wniosków w tej sprawie na adres wr@pzts.pl. Podział punktów przysługuje przez dwa sezony od momentu zmiany przynależności klubowej. Wnioski należy przesłać do dnia 9 czerwca 2019.

  Informujemy również o uruchomieniu klasyfikacji indywidualnych, klubowych oraz wojewódzkich za punktację zawodów (Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Mistrzostwa Polski Kadetów, Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski) w Systemie Sportu Młodzieżowego:
  klasyfikacja indywidualna,
  klasyfikacja klubowa,
  klasyfikacja wojewódzka.
  W kategorii wiekowej młodzików i kadetów zalicza się dwie, a juniora i młodzieżowca trzy najlepsze konkurencje dla każdej zawodniczki i zawodnika.