Świąteczny Rodzinny Festiwal Tenisa Stołowego (Warszawa, 21 grudnia 2019)

  21 grudnia 2019 roku w Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stefana Banacha 2A w Warszawie, odbędzie się Świąteczny Rodzinny Festiwal Tenisa Stołowego.

  Impreza dedykowana jest wszystkim dzieciom zainteresowanym tenisem stołowym, zarówno tym, które aktywnie uprawiają tę dyscyplinę sportu, jak również tym, które dopiero chcą ją poznać.

  Festiwal złożony będzie z dwóch niezależnych części, amatorskiego turnieju tenisa stołowego oraz strefy rekreacyjno-rozrywkowej, w której na dzieci czekać będą takie atrakcje jak:

  • warsztaty plastyczne dla dzieci (tworzenie pingpongowych dekoracji choinkowych);
  • pingpongowe konkursy sprawnościowe;
  • pingpongowe gry i zabawy dla najmłodszych;
  • treningi tenisa stołowego dla nowicjuszy;

  TURNIEJ

  Rywalizacja odbywać się będzie w pięciu kategoriach singlowych w podziale na dziewczęta i chłopców, kobiety i mężczyzn:

  – skrzat – urodzeni w roku 2010 albo później;
  – żak – urodzeni w roku 2009;
  – młodzik – urodzeni w latach 2007 i 2008;
  – kadet – urodzeni w latach 2005 i 2006;
  – OPEN – urodzeni w roku 2004 albo wcześniej (w kategorii OPEN obowiązuje limit 128 zawodników, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń);

  oraz w dwóch kategoriach deblowych dziecko+opiekun, w zależności od wieku dziecka:
  – skrzat/żak + opiekun;
  – młodzik/kadet + opiekun;

  Zgłoszenia do turnieju należy przesyłać drogą mailową na adres zgloszenia@pzts.pl. W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia zawodnika oraz nazwę kategorii, do której dokonywane jest zgłoszenie. W dniu zawodów nie będzie możliwości zapisów do turnieju.

  Każdy zawodnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii singlowej i deblowej, zgodnej z jego rocznikiem urodzenia.

  Termin zgłoszeń elektronicznych do turnieju upływa 20 grudnia 2019 o godz. 18:00.

  Dla zdobywców miejsc od 1. do 4. w każdej kategorii przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają dyplomy za uczestnictwo.

  RAMOWY PLAN WYDARZENIA

  08:30 – weryfikacja oświadczeń kategorii młodzik i kadet
  09:00 – ceremonia otwarcia Festiwalu
  09:15 – rozpoczęcie rozgrywek w kategoriach młodzik i kadet
  09:30 – 15:30 – atrakcje części rekreacyjno-rozrywkowej
  10:00 – weryfikacja  oświadczeń kategorii deblowych dziecko+rodzic
  11:00 – rozpoczęcie rozgrywek kategorii deblowych
  12:00 – weryfikacja oświadczeń kategorii skrzat i żak
  13:00 – rozpoczęcie rozgrywek w kategoriach skrzat i żak
  14:00 – weryfikacja oświadczeń kategorii OPEN
  15:00 – rozpoczęcie rozgrywek w kategorii OPEN
  18:00 – oficjalne zakończenie Festiwalu

  WAŻNE

  Warunkiem udziału w turnieju, w przypadku uczestników pełnoletnich jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych oraz akceptacji Regulaminu Turnieju, w Biurze Zawodów, w dniu rozgrywania turnieju.

  Warunkiem udziału w turnieju, w przypadku uczestnika niepełnoletniego jest dostarczenie do Biura Zawodów, w dniu rozgrywania turnieju – podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenia, iż uczestnik turnieju nie ma żadnych przeciwwskazań do ćwiczeń ruchowych oraz akceptuje Regulamin Turnieju. Wzór oświadczenia dla uczestnika niepełnoletniego dostępny jest poniżej.

  DOKUMENTY

  Komunikat Organizacyjny
  Regulamin
  Oświadczenie uczestnik niepełnoletni
  Oświadczenie uczestnik pełnoletni

  PLAKAT