W dniu 26 lipca 2022 roku o godz. 18:00 (pierwszy termin) albo godz. 18:15 (drugi termin) w systemie on-line, za pośrednictwem platformy WZA24, odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Zgodnie z przyjętym kluczem wyborczym w Zgromadzeniu mogą wziąć udział:
• z głosem stanowiącym Delegaci posiadający ważną licencję sędziowską PZTS na sezon 2021/2022 (numerowi licencji odpowiada numer delegata),
• z głosem doradczym zaproszeni goście.

Bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie Delegatom.

Wszyscy zainteresowani startem w wyborach na Przewodniczącego lub Członka Kolegium Sędziów mogą w terminie do 25 lipca 2022 roku przesłać na e-mail dominika.gomola@pzts.pl swoją kandydaturę wraz z pisemną zgodą na kandydowanie. Mogą też zgłosić się samodzielnie lub zostać zgłoszeni przez kogoś w trakcie trwania Zgromadzenia (wówczas wymagana jest zgoda ustna).

Dnia 22 lipca 2022 roku w godzinach 13:00-15:00 odbędzie się spotkanie testowe dla wszystkich zainteresowanych. Linki zarówno do spotkania testowego jak i później Zgromadzenia zostaną przesłane na adres e-mail sędziego, użyty do wniosku o wydanie licencji sędziowskiej.

Przejdź do: instrukcja obsługi platformy WZA24.