„Sportowa Akademia Veolii” – program dla młodych zawodników

  Firmy Veolia oraz Havas Sports & Entertainment zapraszają do udziału w 7. edycji programu „Sportowa Akademia Veolii”, którego celem jest przekazanie młodym sportowcom specjalistycznej wiedzy w zakresie świadomego budowania własnego wizerunku w trakcie oraz po zakończeniu kariery.

  Uczestnicy programu „Sportowa Akademia Veolii” uzyskają możliwość udziału w zajęciach, które pomogą im w kształtowaniu kariery. Bogaty pakiet szkoleniowy pozwoli młodym sportowcom zdobyć specjalistyczną wiedzę, dzięki której świadomie będą budować swój wizerunek i rozwijać umiejętności komunikacyjne. Doradztwo zawodowe pokaże im z kolei wymiar pozasportowy, jakiego mogą doświadczyć po zakończeniu kariery. Ponadto, beneficjenci „Sportowej Akademii Veolii” otrzymają wsparcie stypendialne.

  O udział w programie mogą się starać sami zawodnicy, ich macierzyste kluby sportowe lub właściwe związki sportowe oraz urzędy miast (wydziały sportu). Każdy związek sportowy może zgłosić maksimum pięciu kandydatów, a klub – dwóch.

  Kandydaci muszą pochodzić z województwa mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego lub powiatów chrzanowskiego bądź tarnogórskiego oraz powinni uprawiać jedną z  niezespołowych dyscyplin olimpijskich. Konieczne jest udokumentowanie sukcesów sportowych zawodnika i mile widziane jest zaprezentowanie osiągnięć w zakresie kształcenia szkolnego.

  Ostatecznego wyboru beneficjentów w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Tarnowskich Górach i Chrzanowie dokonają kapituły złożone z przedstawicieli urzędów poszczególnych miast, mediów lokalnych oraz organizatorów – Veolii i Havas Sports & Entertainment.

  Termin zgłoszeń udziału w programie upływa z dniem 30 września 2015 roku.

  Szczegółowe informacje dotyczące „Sportowej Akademii Veolii” oraz rekrutacji do 7. edycji programu znaleźć można na stronie internetowej www.sportowaakademiaveolii.pl.

  Materiały do pobrania

  1. „Sportowa Akademia Veolii” – regulamin programu