Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego uchwałą numer 020/Z/2021 z 12 listopada 2021 roku powołał Wydział Sędziowski.

W dniu 16 listopada 2021 odbyło się pierwsze posiedzenie Wydziału, który ukonstytuował się w następujący sposób:

  • Marcin Fidala – Przewodniczący
  • Bartosz Bartkowicz
  • Robert Olencki

W związku z wygaśnięciem Kolegium Sędziów kadencji 2016-2021, Wydział Sędziowski będzie pełnił jego funkcję do momentu wyboru i ukonstytuowania nowego Kolegium.