Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego, uchwałą nr 018/Z/2021 z 29 października 2021 roku, powołał Komisję Dyscyplinarną na kadencję 2021-2025.

11 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji, w trakcie którego ukonstytuowała się ona w następującym składzie:

  • Jacek Kamza – Przewodniczący
  • Tomasz Durajczyk – Wiceprzewodniczący
  • Adam Bułat – Sekretarz
  • Magdalena Sepczyńska
  • Robert Krusiński
  • Paweł Szeliński
  • Filip Szymański