1. Nowacka Dorota
  2. Łysiak Krystyna

Kadra trenerska:

Ochal Andrzej trener