22-23 czerwca 2021:
BIERNAT Marek
GLINIANY Zbigniew
GROMEK Marta
JANOWSKI Artur
KAŹMIERCZAK Jacek
KOŁODZIEJ Andrzej
KUTROWSKI Paweł
LEWANDOWSKI Grzegorz
MAZUREK Paweł
NIEMIEC Aleksandra
NOWAK Gracjan
ROZNER Izabela
UCHMANOWICZ Milena
WIŚNIOWSKA Grażyna
WOLNICKI Marcin
ZAWADA Bartłomiej

22-24 czerwca 2021:
BIELAK Katarzyna
BOR Grzegorz
CICHOŃ Elżbieta
CICHOŃ Krystian
FIDALA Małgorzata
JĘDRAS Andrzej
KILAR Krystian
KRUSIŃSKI Robert
LEMIESZKA Andrzej
MILIŃSKI Maciej
MOCZKO Andrzej
OLENCKI Robert
SEIDEL Mirosław
SKRZYPCZAK Kamil
RUSZKIEWICZ Tomasz
WILK Jacek
WOLNY Marek
WOLNY Michał
ZLEZARCZYK Rafał
ŻAK Marian
ŻAK Przemysław

W dniach 25-27 czerwca 2021 roku obsady dokonał Komitet Sędziowski ETTU.

Warunkiem wzięcia udziału w ME jako sędzia jest zaakceptowanie, podpisanie i odesłanie warunków zawartych w „Protokole sanitarnym”, w nieprzekraczalnym terminie 8 czerwca 2021 na adres e-mail: competition@ettu.org.

PROTOKÓŁ SANITARNY DLA OBSŁUGI, DELEGATÓW ORAZ SĘDZIÓW