Obsada sędziowska na 2020 ITTF Challenge Polish Open (Gliwice, 11-15 marca 2020)

  Prezes Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia składu obsady sędziowskiej na turniej ITTF Challenge, Gliwice Polish Open odbywającego się w terminie 11-15.03.2020 r., w następującym składzie:

  Sędzia Główny: Carlos Silva

  Zastępca Sędziego Głównego: Carlos Zapata

  Asystent Sędziego Głównego:

  • Marcin Fidala
  • Piotr Pielaciński
  • Jacek Wilk

  Sędziowie liczący (polscy):

  • Zlezarczyk Rafał
  • Miliński Maciej
  • Bor Grzegorz
  • Cichoń Elżbieta
  • Cichoń Krystian
  • Fidala Małgorzata
  • Jędras Andrzej
  • Lemieszka Andrzej
  • Moczko Andrzej
  • Olencki Robert
  • Seidel Mirosław
  • Wolny Marek
  • Wolny Michał
  • Żak Przemysław
  • Żak Marian
  • Gromek Marta
  • Kozaczuk Adrian
  • Lewczuk Mateusz
  • Mały-Wieczorek Klaudiusz
  • Sivakova Katsyaryna
  • Woźniak Robert
  • Kołodziej Andrzej
  • Kostur StefanDecyzja nr 39/PR/2020