W dniu 22 września 2022 roku odbyło się 6. posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W spotkaniu uczestniczyło 10 członków Zarządu.

W czasie obrad podsumowano wyniki medalowe Mistrzostw Europy U-21, efektem czego, Zarząd postanowił przyznać medalistom tego turnieju nagrody finansowe. Kolejno rozpoczęto rozmowy nad utworzeniem regulaminu zasad finansowania udziału zawodników niepełnosprawnych w turniejach GPP i MP, trenerzy KN ON we współpracy  pracownikami biura zostali zobowiązani do jego przygotowania. Wprowadzono także korektę do pkt 10.1.3.5. RR, nadając mu brzmienie: Do 31 sierpnia  drużyny zobowiązane są do przesłania pocztą elektroniczną do WR logo klubu oraz zdjęć zawodniczek i zawodników na potrzeby serwisu ligowego (rozmiar 300*300 pikseli). oraz pkt. 10.1.6.1. W przypadku transmisji telewizyjnej gospodarz zobowiązany jest do zapewnienia warunków do rozegrania meczu na „wiele piłeczek”. W innym wypadku gra na „wiele piłeczek”  jest opcjonalna. 10.1.6.2. Wymogi i zasady do rozegrania meczu na „wiele piłeczek”: (jak dotychczas w RR).

Kolejną z omawianych kwestii była sprawa Jakub Dyjasa, który odmówił udziału w Drużynowych Mistrzostwach Świata – Zarząd PZTS po rozmowie z zawodnikiem oraz przeanalizowaniu sprawy podął uchwałę o zawieszeniu Jakuba w prawach Członka Kadry Narodowej na okres do 31.03.2023.

Na wniosek Wydziały Rozgrywek podniesiono dzienne wynagrodzenie Obsługi Komputerowej turniejów GPP i MP do 250 zł brutto oraz zwiększono stawki zwrotu kosztów przejazdu do 0,8358 za 1 km.

Uregulowano również sprawy sędziowskie. W związku z  przeprowadzeniem wyborów do Kolegium Sędziów, Zarząd rozwiązał Wydział Sędziowski oraz zatwierdził Regulamin Pracy Kolegium Sędziów. Na koniec, właśnie na wniosek KS nadano awanse sędziowskie na sędziego klasy Państwowej panom Grzegorzowi Lewandowskiemu oraz Jarosławowi Dąbrowskiemu.