MSiT: nabór wniosków na realizację w 2017 roku programu „Klub”

  W dniu 15 marca 2017 r. weszła w życie Decyzja nr 17 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Programu „Klub” na rok 2017 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

  Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

  Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2017 roku przeznacza się kwotę 30 000 000 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF.

  Materiały do pobrania

  1. Program „Klub” 2017 – Decyzja nr 17 Ministra Sportu i Turystyki
  2. Program „Klub” 2017 – najczęściej zadawane pytania
  3. Program „Klub” 2017 – instrukcja wypełniania wniosku
  4. Program „Klub” 2017 – wypełniony wniosek przykładowy