Młodzieżowy Turniej o Puchar PZTS (Solec Kujawski, 22 listopada 2020)

  Cele Turnieju:
  • popularyzacja tenisa stołowego
  • promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
  • wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych

  Organizatorzy:
  • Polski Związek Tenisa Stołowego, Ministerstwo Sportu, KS Gwiazda Bydgoszcz,
  UKS Top Solec Kujawski.

  Termin i miejsce:
  termin: 22 listopada 2020 r. (niedziela), od godz. 10.00
  • miejsce: hala sportowo – widowiskowa OSiR w Solcu Kujawskim, ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3

  Uczestnictwo:
  Turniej zostanie przeprowadzony w ośmiu kategoriach:
  * żaczek (roczniki 2010 i młodsze), żaków (roczniki 2010 i młodsi),
  * młodziczek (roczniki 2008 – 2009), młodzików (roczniki 2008 – 2009),
  * kadetek (roczniki 2006 – 2007), kadetów (roczniki 2006 – 2007),
  * juniorek (roczniki 2003 – 2005), juniorów (roczniki 2003 – 2005).

  Systemy rozgrywek dostosowane będą do ilości zgłoszonych uczestników w poszczególnych kategoriach. W Turnieju mogą brać udział zawodnicy zarówno
  z licencjami jak i bez licencji PZTS.

  Warunkiem udziału w Turnieju jest oddanie w Biurze Zawodów (czynne w dniu imprezy od godz. 9.00) przed startem, wypełnionego Oświadczenia o stanie zdrowia zawodnika niepełnoletniego. Druk Oświadczenia załączony jest do niniejszego Regulaminu

  Program turnieju:

  9.00 – 10.00 – potwierdzenie udziału, rozgrzewka

  10.00 – otwarcie zawodów

  10.15 – ok. 16.30 – gry III Młodzieżowego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar PZTS
  12.30 – 14.30 – obiad
  * dekoracje odbywać się będą po zakończeniu gier w poszczególnych kategoriach

  Nagrody:
  Zawodniczki i zawodnicy z miejsc I – III w każdej kategorii otrzymają puchary, medale oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają dyplomy.

  Każdy uczestnik otrzyma także bon na ciepły posiłek (obiad na wynos) w Restauracji „Pasibrzuszek” mieszczącej się na miejscu w hali OSiR. Uwaga! Godziny wydawania posiłków podczas Turnieju: 12.30 – 14.30.

  Zgłoszenia:

  Ze względów organizacyjnych prosimy Kluby o ostateczne zgłoszenia udziału
  do czwartku 19.11.2020 r. do godz. 23:59 w formie elektronicznej na adres e-mail: ukstopsolec@wp.pl.

  Zbiorcze zgłoszenia Kluby powinny przesyłać w na formularzu Karty zgłoszeniowej załączonym do niniejszego Regulaminu. Podczas Turnieju obowiązuje limit jednego opiekuna na czterech zawodników. Prosimy o jego przestrzeganie z powodów sanitarnych!

  Postanowienia końcowe:
  uczestników obowiązuje strój sportowy (w tym obuwie zmienne),
  • uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasady bezpieczeństwa oraz fair play,
  • zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność,
  • biorąc udział w Turnieju zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych organizatorowi oraz na rozpowszechnianie swego wizerunku (zdjęcia, wyniki, komunikat z imprezy),
  • uczestnicy Turnieju mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody w dowolnym momencie, dane będą przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji przedsięwzięcia,
  • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody, kontuzje lub wypadki losowe poniesione przez uczestników,
  • dojazd, ewentualne ubezpieczenie oraz badania lekarskie spoczywają na uczestnikach rozgrywek,
  • szatnie traktujemy jedynie jako przebieralnie, za rzeczy wartościowe pozostawione
  w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności,
  • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
  • wyniki zawodów oraz zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej PZTS, na portalach społecznościowych oraz w prasie,
  • uczestnicy dostosowują się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów imprezy, szczególnie dotyczących zachowań związanych z zagrożeniem wirusem COVID – 19.

  W zawodach nie mogą startować osoby:
  – u których występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną w postaci zakażenia
  wirusem COVID – 19,
  – są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny związanej
  z zakażeniem wirusem COVID – 19,
  – zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie związanej z zakażeniem wirusem COVID – 19,
  – w ciągu dwóch tygodni miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie
  lub skierowaną do izolacji w związku z zakażeniem wirusem COVID – 19.

  UWAGA! Turniej odbędzie się z zachowaniem odpowiednich wytycznych i zasad bezpieczeństwa. W przypadku zmiany obostrzeń dotyczących sytuacji epidemiologicznej, informacje o imprezie korygować będziemy na bieżąco mailowo,
  na stronach internetowych PZTS oraz na profilach społecznościowych.

   

  Regulamin Turnieju

  Karta Zgłoszeniowa

  Oświadczenie uczestnika

   

  Podsumowanie imprezy