Szanowne trenerki i trenerzy! Koleżanki i koledzy!

Podczas ostatniego Walnego Zjazdu Sprawozdawczego podjęta została uchwała
o reaktywowaniu Rady Trenerów. Uchwała ta ma związek ze zbyt niską reprezentacją trenerów we władzach centralnych i okręgowych polskiego związku tenisa stołowego.

W ramach realizowanego od 2,5 roku Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego przeszkolonych zostało ponad 300 trenerów. W rezultacie w widoczny sposób podniósł się poziom przygotowania merytorycznego środowiska trenerskiego. Tym samym wzrasta gotowość szkoleniowców do wzięcia większej odpowiedzialności za konstruowanie systemu szkolenia w zorganizowanej formie.

Zintegrowanie i zorganizowanie się społeczności trenerskiej jest niezbędnym krokiem do lepszego szkolenia naszych wychowanków, dlatego odpowiadając na wniosek sformułowany podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczego, postulujemy reaktywowanie Rady Trenerów.

Zakładamy, że nowa Rada Trenerów powinna:

  • rozwijać wiedzę merytoryczną, opartą na dowodach naukowych w tenisie stołowym;
  • wzmacniać racjonalny głos trenerów we wszystkich sprawach związanych z systemem szkolenia w naszym kraju, jego realizacją, optymalizacją i zwiększaniem efektywności;
  • dbać o najwyższe standardy profesjonalne i etyczne trenerów tenisa stołowego;
  • integrować wszystkich trenerów dla realizacji wspólnych celów i zadań związanych z rozwojem tenisa stołowego w naszym kraju.

Wybierzmy grupę najbardziej odpowiednich osób dla reprezentacji naszego środowiska trenerskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich aktywnych zawodowo trenerów  na spotkanie  reaktywujące  Radę Trenerów, które odbędzie się w 18.06 (piątek) w Rawie Mazowieckiej w hotelu Tatar przy ul. Katowickiej 20D o godz. 20.00, podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Zwracamy się z prośbą o jak najszerszą dystrybucję tego listu w celu dotarcia do największej liczby zainteresowanych osób. Zachęć znajome trenerki i trenerów do udziału w spotkaniu.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w spotkaniu na adres e-mail: tomasz.redzimski@bogoriagrodzisk.pl nie później niż do 16.06 br.

Podpisano:

Ziemowit Bańkosz
Lucjan Błaszczyk
Marek Chrabąszcz
Jan Ciepiał
Zbigniew Grześlak
Jerzy Grycan
Tomasz Krzeszewski
Tomasz Lewandowski
Tadeusz Nowak
Karol Paśko
Jacek Redzimski
Tomasz Redzimski
Stefan Dryszel
Tomasz Szary
Paweł Szeliński