ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/09/2019

Przedmiotem zapytania jest usługa hotelowa, wyżywienie i wynajem hali sportowej
ze stołami do tenisa stołowego (nocleg dla 25 osób) podczas „Ogólnopolskiego szkolenia z
zakresu tenisa stołowego osób niepełnosprawnych (21-24.11.2019 w Wiśle)”. Wydarzenie
jest współfinansowane w ramach projektu pt. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń i
warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych” w ramach konkursu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr 1/2018.

Materiały do zapytania:
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe – zał. 1
Zapytanie ofertowe – zał. 2