Konkurs ofert – RP Lite PUMP

0

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Związku Tenisa Stołowego mam zaszczyt zaprosić Państwa
do udziału w konkursie mającym na celu wyłonienie dostawcy urządzenia do regeneracji po treningu RP Lite PUMP system ARM (do nóg i rąk)

a) opis przedmiotu zamówienia:

urządzenia do regeneracji po treningu RP Lite PUMP system ARM (do nóg i rąk)

 

Prosimy o przesłanie wyceny dotyczącej jednego kompletnego urządzenia

 

b) Kryterium wyboru dostawcy oferty będzie cena

c) warunki realizacji zamówienia:

PŁATNOŚĆ na podstawie faktury

DOSTAWA do biura Polskiego Związku Tenisa Stołowego, tj. ul. Puławska 300, Warszawa

 

Serdecznie zapraszamy do przesłania oferty do dnia 20 grudnia 2020 roku. Na adres mailowy: pzts@pzts.pl, oraz jakub.otys@pzts.pl

Wyłonienie zwycięzcy konkursu zostanie ogłoszone w dniu 21 grudnia 2020 roku.