Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Związku Tenisa Stołowego mam zaszczyt zaprosić Państwa
do udziału w konkursie mającym na celu wyłonienie dostawcy piłek do gry TIBHAR BASIC i TIBHAR ***

a) opis przedmiotu zamówienia:

piłki do gry w tenisa stołowego firmy TIBHAR BASIC (100 opakowań po 72 sztuki)

piłki do gry TIBHAR ***  (90 opakowań po 72 sztuki)

b) Kryterium wyboru dostawcy oferty będzie cena

c) warunki realizacji zamówienia:

PŁATNOŚĆ na podstawie faktury

DOSTAWA do biura Polskiego Związku Tenisa Stołowego

Serdecznie zapraszamy do przesłania oferty do dnia 20 grudnia 2020 roku. Na adres mailowy: pzts@pzts.pl, oraz jakub.otys@pzts.pl

Wyłonienie zwycięzcy konkursu zostanie ogłoszone w dniu 21 grudnia 2020 roku.