Szanowni Państwo, W imieniu Polskiego Związku Tenisa Stołowego mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konkursie mającym na celu wyłonienie dostawcy NAGŁOŚNIENIA hali sportowej w Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku (ul. Meissnera 3, 80-462 Gdańsk)

  1. a) opis przedmiotu zamówienia:

System nagłośnienia (zestaw kolumn aktywnych, mikser, dwa mikrofony, statyw) do hali sportowej o wymiarach 35 m x 33 m (wysokość 12 m).

  1. b) Kryterium wyboru dostawcy oferty będzie cena w stosunku do jakości, a dodatkowo będą podlegały ocenie warunki gwarancji i serwisowania
  1. c) warunki realizacji zamówienia:

maksymalna kwota zamówienia to 11.000 zł brutto (jedenaście tysięcy zł 00/100) PŁATNOŚĆ na podstawie faktury Serdecznie zapraszamy do przesłania oferty do dnia 15 grudnia 2020 roku. Na adres mailowy: pzts@pzts.pl , oraz jakub.otys@pzts.pl Wyłonienie zwycięzcy konkursu zostanie ogłoszone w dniu 16 grudnia 2020 roku.