W związku z dużą liczbą przesłanych ofert konkursowych i koniecznością wnikliwej analizy nadesłanych zgłoszeń, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego decyzję o wyborze dostawcy aplikacji opublikuje 3 grudnia 2020 roku.

Polski Związek Tenisa Stołowego ogłasza otwarty konkurs ofert na przygotowanie i obsługę aplikacji mobilnej „Cała Polska gra w Ping Ponga”.

Celem konkursu jest wyłonienie dostawcy, którego zadaniem będzie kompleksowe opracowanie aplikacji mobilnej, której opis zawarty jest w dokumencie Specyfikacja aplikacji „Cała Polska gra w Ping Ponga”.

Zgłoszenie oferty należy przesłać do dnia 26 listopada 2020 roku, do godziny 24:00 czasu lokalnego, na adres mailowy: marcin.frej@pzts.pl.

FORMULARZ OFERTOWY
SERVICE LEVEL AGREEMENT

Oferent przesyłając zgłoszenie oświadcza, że zapoznał się i akceptuje zasady SLA.

Przy wyborze dostawcy, Polski Związek Tenisa Stołowego kierować się będzie ceną realizacji projektu, dotychczasowym doświadczeniem oferenta oraz gwarantowanym terminem realizacji aplikacji.

Informacja o wyborze dostawcy zostanie opublikowana do 30 listopada 2020 roku, do godziny 18:00.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać drogą mailową na adres: marcin.frej@pzts.pl.