Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Związku Tenisa Stołowego mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konkursie mającym na celu wyłonienie dostawcy 10 stołów do tenisa stołowego, 10 siatek do tenisa stołowego oraz 720 piłeczek treningowych.

Podstawowe kryteria, które muszą zostać spełnione:
– 10 stołów z atestem ITTF. Blat stołu z atestem ITTF o grubości 25 mm powinien być w kolorze niebieskim. Stoły powinny mieć kółka.
– 10 siatek do tenisa stołowego z naciągiem w kolorze niebieskim. Powinny posiadać atest ITTF oraz mieć regulowaną wysokość i regulowane naprężenie naciągu.
– 720 sztuk piłeczek treningowych wykonanych z tworzywa syntetycznego ABS.

Termin dostawy sprzętu: nie później niż do 10 listopada 2020 r.
Koszt transportu do Warszawy pokrywa Podmiot wykonujący zamówienie.
Kryterium wyboru dostawcy będzie cena.

Serdecznie zapraszamy do przesłania oferty do dnia 30 października 2020 roku. Na adres mailowy: pzts@pzts.pl

Wyłonienie zwycięzcy konkursu zostanie ogłoszone w dniu 2 listopada 2020 roku.

Z wyrazami szacunku
Dariusz SZUMACHER
Prezes Zarządu
Polskiego Związku Tenisa Stołowego

Konkurs ofert PZTS