Konkurs na dofinansowanie szkolenia młodzieży w ośrodkach tenisa stołowego

  Polski Związek Tenisa Stołowego ogłasza konkurs na dofinansowanie szkolenia młodzieży w ośrodkach tenisa stołowego, posiadających wsparcie jednostek samorządu terytorialnego – Program Rozwoju Ośrodków Tenisa Stołowego (PROTS).

  Polski Związek Tenisa Stołowego, w drodze konkursu, ubiega się z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach dysponowania środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o dofinansowanie na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w szkołach, centrach sportu i rekreacji, obiektach sportowych oraz klubach sportowych (zwanych dalej Uczestnik konkursu), których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego lub współfinansuje ona działania wymienionych podmiotów. Polski Związek Tenisa Stołowego, uwzględniając strukturę organizacyjną sportu młodzieżowego w Polsce, podjął decyzję, aby pozyskane fundusze rozdysponować w ramach Programu Rozwoju Ośrodków Tenisa Stołowego, którego beneficjentami mogą zostać Uczestnicy konkursu spełniający wymagania konkursowe.

   

  WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

  1. Posiadanie wsparcia finansowego ze strony jednostek samorządu terytorialnego
  2. Współpraca ze szkołami podstawowymi lub ponadpodstawowymi w zakresie niezbędnym do zapewnienia edukacji szkolnej uczestnikom szkolenia sportowego w przypadku ich relokacji.
  3. Współpraca z podmiotami mogącymi zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobową opiekę uczestnikom szkolenia w przypadku ich relokacji.
  4. Posiadanie zaplecza sportowego oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkolenia.
  5. Dysponowanie wysoko wykwalifikowaną kadrą trenerską.
  6. Przedstawienie planu prowadzenia naboru uczestników szkolenia, uwzględniającego pozyskanie minimum 50% uczestników spoza struktur.
  7. Przedstawienie planu lokalnych działań komunikacyjnych i promocyjnych PROTSu.
  8. Przygotowanie kosztorys wydatków związanych z realizacją PROTSu.

  Pełna treść ogłoszenia: