W związku przedłużeniem obecnie obowiązujących obostrzeń do 14 lutego 2021 roku, Zarząd PZTS podjął następujące decyzję w sprawie rozgrywek:

  • Termin oraz miejsce rozegrania 2. GPP Seniorów pozostają bez zmian.
  • W przypadku braku rozegrania eliminacji wojewódzkich będących kwalifikacją do 2. GPPS, prawo startu uzyskuje najwyżej sklasyfikowany zawodnik w rankingu z danego województwa, spełniający kryteria startu w zawodach, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  • Najbliższe GPP Weteranów, zaplanowane na 13-14.02.2020 roku w Gliwicach, zostaje odwołane.

Przypomnijmy, w świetle obecnie obowiązujących obostrzeń, może brać udział w rozgrywkach oraz trenować sportowiec, który:

  • jest członkiem kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
  • uprawia sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, tj. uprawia sport w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca (koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie)
  • uczestniczy we współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (ur. w 2000 i później),
  • pobiera stypendium sportowe wskazane w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu jak najszybszy powrót do uprawiania sportu. W tym trudnym czasie jednak najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo nasz wszystkich.