Komunikat w sprawie możliwości startu zawodniczek i zawodników polskich w ITTF Challenge Polish Open (13-17 marca 2018)

  Wydział Szkolenia PZTS informuje o możliwości startu na własny koszt zawodniczek i zawodników polskich w zawodach ITTF Challenge Polish Open w Spale.

  Wydział Szkolenia PZTS informuje o możliwości startu na własny koszt zawodniczek i zawodników polskich w zawodach ITTF Challenge Polish Open w Spale. Jako gospodarz imprezy, PZTS ma zagwarantowany start 12 zawodniczek i 12 zawodników w turnieju seniorów/ek i turnieju U-21. Trenerzy kadr narodowych seniorek i seniorów przedstawią niebawem listy powołanych osób. W razie niepełnej listy startowej (340 osób), istnieje możliwość dokooptowania dodatkowych zawodniczek i zawodników. Chętnych do startu na własny koszt,
  proszę o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 11.02.2018 do godziny 14.00. W w/w dniu o godzinie 23.59 lista zostanie zamknięta, co będzie oznaczało brak możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń. O kolejności przyjmowania kandydatur decydował będzie Wydział Szkolenia PZTS we współpracy z trenerami kadr narodowych seniorek i seniorów. W zgłoszeniu należy podać formę wykupu akredytacji. Według reguł obowiązujących na zawodach tej rangi, istnieją dwie możliwości:

  – wykup pakietu organizatora (cena pakietu organizatora wynosi 330 zł za dobę, przy wykupieniu pakietu na
  minimum dwie doby)

  – startowe (132 euro po przeliczeniu na PLN po średnim kursie bankowym obowiązującym w dniu zapłaty)

  W skład pakietu organizatora wchodzi nocleg, pełne wyżywienie i startowe. Osoby które wykupią pakiet organizatora proszone są o podanie dat rezerwacji noclegów i wyżywienia. Cena pakietu na poziomie 330 zł za dobę (niższa niż ogólnie obowiązująca) obejmuje tylko zawodniczki i zawodników polskich.

  W przypadku wykupu startowego, uczestnicy turnieju są zobowiązani do samodzielnej organizacji noclegu i wyżywienia.

  Oferta dotyczy tylko osób posiadających swoje profile w bazie danych ITTF. Od 01.01.2018 warunkiem startu w zawodach pod egidą światowych władz tenisa stołowego jest podpisanie oświadczenia „Conditions of Participation” (poniżej) i umieszczenie go przez PZTS na specjalnie przeznaczonej do tego stronie ITTF. Bez tego dokumentu, nie będziemy w stanie zgłosić zawodniczek i zawodników do turnieju w Spale. Wszystkie osoby które jeszcze nie dopełniły tego obowiązku, a zamierzają wystartować w zawodach, proszone są o niezwłoczne przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego dokumentu na podany niżej mój adres e-mailowy. Osoby pełnoletnie wypełniają tylko stronę nr 1. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do wypełnienia obydwu stron. Strona druga dotyczy także danych opiekunów prawnych osób niepełnoletnich. Ponieważ według zapisów kontraktowych z firmą Tibhar, wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy zgłoszeni do turnieju przez PZTS mają obowiązek występowania w strojach sponsora sprzętowego naszego związku, proszę przy każdym zgłoszonym nazwisku podać rozmiar koszulek i spodenek (nie dotyczy to osób które już taki sprzęt otrzymały). W razie zakwalifikowania się do turnieju w Spale, osoby te zostaną wyposażone w sprzęt reprezentacyjny przez PZTS. Zgłoszenia proszę kierować na następujące adresy e-mailowe: pzts@pzts.pl i stefan.dryszel@pzts.pl

  Daty rozgrywania poszczególnych turniejów:

  1. 13-14.03.2018 – kwalifikacje turnieju indywidualnego i deblowego, oraz turnieju indywidualnego U-21
  2. 15-17.03.2018 – turniej główny (singiel, debel), oraz turniej indywidualny U-21

  Dyrektor Sportowy PZTS
  Stefan Dryszel

  Materiały do pobrania:

  Conditions of Participation