Dnia 16 grudnia 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Było to drugie posiedzenie wybranych we wrześniu władz Związku.

W czasie posiedzenia podjęto szereg decyzji:

  1. Przyjęto Regulamin Wydziału Sędziowskiego.
  2. Uchwalono datę i miejsce wyborów Rady Trenerów – 4 stycznia 2022, Warszawa.
  3. Powołano Komisję ds. Zmian w Regulaminie Rozgrywek PZTS na sezon 2022/2023.
  4. Powołano Komisję ds. Komputeryzacji Systemu Rozgrywek i Licencji.
  5. Wprowadzono zmian do bieżącego Regulaminu rozgrywek.
  6. Rozpatrzono odwołania od decyzji Wydziału Rozgrywek.
  7. Zatwierdzono „Opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości (WSZJ) dla procesów walidacji i certyfikacji w Polskim Związku Tenisa Stołowego.
  8. Przyznano nagrody finansowe za Młodzieżowe Mistrzostwa Świata – 15000 zł dla Samuela Kulczyckiego i Miłosza Redzimskiego (po 12000 zł za srebro w singlu i po 3000 zł za brąz w mikście) oraz 4000 zł dla trenera Patryka Jendrzejewskiego.