Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego, na podstawie uchwały Zarządu PZTS, przedstawia informacje na temat sposobu dokończenia sezonu 2019/2020.

  1. Sezon zostaje przedłużony na okres rozegrania zaległych Mistrzostw Polski (żaków, młodzików, kadetów, juniorów, młodzieżowców, weteranów oraz osób niepełnosprawnych), Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Mistrzostw Województwa w kategoriach jw. oraz odpowiednio eliminacji wojewódzkich do wyżej wymienionych Mistrzostw Polski, do których obowiązują licencje okresowe i przynależność klubowa z sezonu 2019/2020.
  2. Do Młodzieżowych Mistrzostw Polski nie ma konieczności rozgrywania eliminacji wojewódzkich, WZTS może ustalić zawodników uprawnionych do startu, poza posiadającymi limit, na podstawie rankingu do MMP.
  3. Turniej 3. GPP Żaków nie odbędzie się. Do IMP żaków obowiązuje ranking po 2. GPP i na tej podstawie ustalone zostaną limity do MP.
  4. Ranking końcowy żaków zostanie ustalony na podstawie dwóch najlepszych wyników z turniejów rozegranych w sezonie.
  5. Turnieje 8. i 9. GPP Weteranów nie odbędą się. Do IMP weteranów obowiązuje ranking po 7. GPP. Prawo gry w IMP ma osoba, która wystąpiła w co najmniej jednym turnieju GPP w sezonie.
  6. Rozgrywki DPP nie będą zaliczać się do Współzawodnictwa PZTS (półfinały i finały zostały odwołane).
  7. Do DMP (młodzików, kadetów oraz juniorów) nie ma konieczności rozgrywania eliminacji wojewódzkich, WZTS może ustalić sposób wyłonienia uprawionych drużyn poza posiadającymi limit.

Odnośniki:
Kalendarz PZTS na sezon 2019/2020
Ranking weteranów po 7. GPP z prawem gry w IMP
• Limity żaczek i żaków do IMP