Decyzja Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uchylenia uchwały

    PZTS publikuję decyzję Ministra Sportu i Turystyki nr 10/DKN/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego z 1 lipca 2017 roku

    Treść decyzji Ministra Sportu i Turystyki nr 10/DKN/2018