3. Ogólnopolski Program „Kumulacja Aktywności” – informacja o konkursie

  Fundacja LOTTO Milion Marzeń oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki zapraszają do udziału w konkursie grantowym – 3. edycji ogólnopolskiego programu „Kumulacja Aktywności”, mającym na celu upowszechnianie sportu wśród młodzieży gimnazjalnej.

  Program „Kumulacja Aktywności” będzie realizowany od września 2015 roku do maja 2016 roku. Zwycięzcy konkursu otrzymają granty w wysokości 22 000 zł brutto na zakup sprzętu, wynajem obiektów sportowych oraz wynagrodzenie.

  Zadaniem sportowców jest opracowanie scenariusza, a następnie – w przypadku przyznania grantu – zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 40 zajęć dla gimnazjalistów mało aktywnych sportowo. Fundacja zaprasza do współpracy sportowców, mających na swoim koncie udokumentowane sukcesy sportowe (co najmniej brązowy medal w mistrzostwach kraju w dowolnej dyscyplinie).

  Termin przyjmowania wniosków do programu upływa z dniem 20 czerwca 2015 roku (decyduje data wpływu wniosku do Fundacji).

  Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej: www.kumulacjaaktywnosci.pl.

  Pierwsza edycja programu odbyła się w roku szkolnym 2013/2014 i zakończyła się dużym sukcesem. Wzięło w niej udział 50 wybitnych sportowców (w tym 27 olimpijczyków), którzy przeprowadzili łącznie niemal 2500 godzin zajęć, w których uczestniczyło ponad 1200 gimnazjalistów z całej Polski. W drugiej edycji programu (2014/2015) w systematycznych zajęciach uczestniczyło ponad 1600 uczniów gimnazjów i 70 znanych sportowców.

  Materiały do pobrania

  1. 3. Ogólnopolski Program „Kumulacja Aktywności” – informacja
  2. 3. Ogólnopolski Program „Kumulacja Aktywności” – regulamin
  3. 3. Ogólnopolski Program „Kumulacja Aktywności” – formularz zgłoszeniowy
  4. 3. Ogólnopolski Program „Kumulacja Aktywności” – projekt umowy o współpracę