Szanowni Państwo, W imieniu Polskiego Związku Tenisa Stołowego mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konkursie mającym na celu wyłonienie dostawcy SAUNY do Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku (ul. Meissnera 3, 80-462 Gdańsk)

  1. a) opis przedmiotu zamówienia:

Sauna sucha fińska z piecem o mocy 600-800 W, drewniana, z przeszklonymi drzwiami. Sauna powinna pomieścić 5-6 osób. Zamówienie obejmuje również montaż sauny z pełnym osprzętem, oraz uruchomienie.

  1. b) Kryterium wyboru dostawcy oferty będzie cena w stosunku do jakości, a dodatkowo będą podlegały ocenie warunki gwarancji i serwisowania
  1. c) warunki realizacji zamówienia:

maksymalna kwota zamówienia to 10.500 zł (dziesięć tysięcy pięćset zł 00/100) PŁATNOŚĆ na podstawie faktury Serdecznie zapraszamy do przesłania oferty do dnia 15 grudnia 2020 roku. Na adres mailowy: pzts@pzts.pl , oraz jakub.otys@pzts.pl Wyłonienie zwycięzcy konkursu zostanie ogłoszone w dniu 16 grudnia 2020 roku.