W dniu 11 września 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, w którym uczestniczyło 67 delegatów reprezentujących dolnośląskie kluby. Obrady Walnego Zgromadzenia poprzedziło zebranie klubów, które w osobnym głosowaniu wybierało delegatów reprezentujących kluby na wybory w PZTS.
Delegaci dokonali następujących wyborów władz na kadencję 2021-2025:

Zarządu DOZTS:
Kamil Skrzypczak – Prezes Zarządu
Zdzisław Tolksdorf – Wiceprezes ds. sportowych
Jerzy Wieczorek – Wiceprezes ds. organizacyjnych
Tomasz Durajczyk – Wiceprezes ds. promocji i rozwoju
Piotr Przyborowski – Sekretarz
Przemysław Żak – Przewodniczący Wydziału Rozgrywek
Grzegorz Lechowicz – Przewodniczący Komisji Sportu Masowego i Rekreacji
Andrzej Adamczuk – Członek Zarządu
Piotr Chodorski – Członek Zarządu
Leszek Kawa – Członek Zarządu
Robert Ostasiewicz – Członek Zarządu
Sławomir Słowiński – Członek Zarządu
Tomasz Urbański – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna DOZTS:
Goleński Adam
Stopyra Krzysztof
Żak Marian

Delegaci na Walne Zgromadzenie PZTS będą:
Durajczyk Tomasz
Hrehorowicz Andrzej
Kawa Leszek
Ostasiewicz Robert
Skrzypczak Kamil
Tolksdorf Zdzisław
Wieczorek Jerrzy
Żak Przemysław