W miniony czwartek, 1 kwietnia 2021 roku, odbyła się wideokonferencja dotycząca przyszłości rozgrywek WTT w Europie, niezbędnych zmian w systemie rankingu światowego oraz kalendarza rozgrywek europejskich, w której uczestniczyli przedstawiciele europejskich organizacji tenisa stołowego oraz Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego. Polskę na spotkaniu reprezentował Prezes Zarządu PZTS – Dariusz Szumacher.

Zmiany w systemie organizacji rozgrywek międzynarodowych, likwidacja turniejów World Tour oraz cyklu ITTF Challenge i zastąpienie ich rozgrywkami World Table Tennis od początku wywołują spore kontrowersje. Epidemia COVID-19 dodatkowo utrudniła inaugurację cyklu WTT. Dotychczas w Katarze odbyły się tylko 2 turnieje nowego cyklu.

ITTF tworząc koncepcję WTT miało na celu zwiększenie konkurencyjności tenisa stołowego na światowym rynku sportowym. Nadrzędnym celem WTT jest profesjonalizacja międzynarodowych rozgrywek tenisa stołowego poprzez zwiększenie ich atrakcyjności dla kibiców, wzmocnienie pozycji najlepszych zawodników, jako światowych ambasadorów dyscypliny oraz zwiększenie zainteresowania tenisem stołowym mediów i sponsorów.

Szereg wymagań formalnych względem organizatorów turniejów WTT oraz niekorzystne zmiany w organizacji systemu rozgrywek oraz światowym rankingu, wywołały falę oburzenia europejskich organizacji tenisa stołowego. Nowe standardy narzucone przez ITTF, znacząco utrudniły organizację turniejów międzynarodowych w Europie oraz negatywnie wpływają na klasyfikację europejskich zawodników w rankingu światowym.

„Tenis stołowy musi się zmieniać, aby dotrzymywać kroku silniejszym dyscyplinom sportu, takim jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka czy też tenis ziemny. Popieram zmiany, które mają na celu popularyzację naszej dyscypliny oraz zwiększenie jej konkurencyjności na światowym rynku sportowym lecz wprowadzane zmiany, powinny być w pełni przemyślane. Obecnie, mamy do czynienia z sytuacją, w której ITTF chce zmienić obraz tenisa stołowego pomijając interesy europejskich organizacji. Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego zapomina o tym, że tenis stołowy w Europie różni się od tenisa stołowego innych kontynentów. Nigdzie indziej nie prowadzone są rozgrywki klubowe na tak szeroką skalę jak na Starym Kontynencie. To dzięki rozgrywkom klubowym nasi zawodnicy mogą się rozwijać, o czym ITTF często zapomina. Jeśli wprowadzane zmiany nie będą uwzględniać interesów europejskich organizacji tenisa stołowego, kalendarza rozgrywek europejskich oraz możliwości ekonomicznych organizatorów europejskich, możemy znaleźć się w sytuacji, w której turnieje cyklu WTT odbywać będą się wyłącznie w Azji, przy udziale garstki europejskich zawodników. Do takiej sytuacji nie możemy dopuścić, dlatego w imieniu Polskiego Związku Tenisa Stołowego zdecydowanie wyraziłem dezaprobatę dla wprowadzanych zmian. W strukturach ETTU istnieje grupa silnych organizacji nacjonalnych, do których należy również PZTS, które wyszły z inicjatywą dialogu z ITTF i WTT celem wypracowania zasad współpracy, uwzględniających interes europejskiego tenisa stołowego.” – powiedział Dariusz Szumacher, Prezes Zarządu PZTS po minionej telekonferencji.

Działania organizacji europejskich wyraźnie wpływają na organizację cyklu World Table Tennis. Cykl spotkań i negocjacji pomiędzy organizacjami europejskimi i ITTF zaowocował propozycją dodania do struktury rozgrywek WTT turniejów serii Feeder, które mają stanowić odpowiednik turniejów ITTF Challenge. Dzięki tym turniejom, rozgrywki międzynarodowe znów zagoszczą w Europie, a zawodnicy plasujący się niżej w rankingu światowym, będą mogli uczestniczyć w rozgrywkach, które pozwolą im zdobyć punkty, niezbędne do awansu na wyższe lokaty. Wstępnie zaproponowana struktura rozgrywek WTT oraz system rankingu światowego uniemożliwiał młodym zawodnikom awans do ścisłej czołówki światowej, dzięki zmianom postulowanym przez PZTS oraz inne organizacje europejskie, będzie to możliwe.

Pierwsza impreza cyklu WTT zagości w Polsce już jesienią tego roku. W dniach 19-23 października w Cetniewie zaplanowany jest turniej WTT Youth Star Contender – jeden z 5 młodzieżowych turniejów najwyższej rangi. Pierwsze turnieje cyklu WTT Feeder odbędą się w Europie w 2022 roku.