Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby w Gdańsku było areną zmagań 2. Grand Prix Polski osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym. W zawodach udział wzięło 120. zawodników i zawodniczek z całego kraju.

– Organizacyjnie zawody zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie, z zachowaniem wszystkich aktualnych wymogów bezpieczeństwa. Dziękuję dyrektorowi Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby Michałowi Dziubańskiemu, pracownikom ośrodka oraz sztabowi szkoleniowemu reprezentacji Polski niepełnosprawnych za znakomitą organizację – powiedział Marek Zalewski, członek Zarzadu Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Pierwsze miejsce w swoich klasach w 2. Grand Prix Polski osób niepełnosprawnych w Gdańsku zajęli: Barbara Rompa (kobiety, klasa 5), Katarzyna Marszał (kobiety, klasa 6-7), Joanna Ryba (kobiety, klasa 8-10), Ewa Cychowska (kobiety, klasa 11), Tomasz Jakimczuk (mężczyźni, klasa 1-3), Michał Czułek (mężczyźni, klasa 4), Daniil Ustynov (mężczyźni, klasa 5), Piotr Mańturz (mężczyźni, klasa 6), Michał Deigsler (mężczyźni, klasa 7), Piotr Grudzień (mężczyźni, klasa 8), Dariusz Ścigany (mężczyźni, klasa 9), Paweł Włodyka (mężczyźni, klasa 10) i Maciej Makajew (mężczyźni, klasa 11).

Przy okazji 2. Grand Prix Polski osób niepełnosprawnych odbyło się szkolenie krajowych klasyfikatorów w sporcie osób niepełnosprawnych przeprowadzone przez Aleksandra Wieteskę, dzięki któremu nowymi klasyfikatorami zostali: Małgorzata Fijałek-Żuk (klasyfikator dla klasy 11) i Agata Ciesielska (klasyfikator dla klas 6-10).

Kolejny, trzeci turniej z cyklu Grand Prix Polski osób niepełnosprawnych odbędzie się w Krakowie.