Liczba zachorowań na COVID-19, stwierdzonych na przestrzeni ostatnich dni, nie pozostawia złudzeń – rozpoczęła się druga fala epidemii. Od 10 października, decyzją Rządu, zasady ze strefy żółtej zostają rozciągnięte na cały kraj. Wprowadzone działania są niezbędne, aby ograniczyć rozprzestrzenianie choroby, dlatego istotnym jest, abyśmy wszyscy stosowali się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, które w skrócie określić można – dezynfekcja, dystans, maseczki.

Zdrowie i bezpieczeństwo zawodników, kadry trenerskiej, obsługi wydarzeń sportowych oraz kibiców, są dla Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego wartościami nadrzędnymi.
W związku z powyższym, dbać będziemy o bezwarunkowe przestrzeganie wszelkich wytycznych bezpieczeństwa, w trakcie wydarzeń organizowanych przez PZTS lub tych, których organizacja odbywa się na podstawie umów z PZTS, w tym turniejów cyklu Grand Prix Polski oraz Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach.

Obecnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, umożliwiają udział w turniejach tenisa stołowego do 250 zawodników, nie wliczając w to obsługi turnieju. W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju zasad bezpieczeństwa strefy żółtej, liczba kibiców, mogących oglądać zmagania sportowe, ograniczona zostaje do 25% miejsc przewidzianych dla publiczności, z wyłączeniem gmin znajdujących się w strefie czerwonej, w których udział publiczności jest zabroniony.

Obowiązek kontrolowania liczby osób, przebywających na terenie obiektu, ciąży na organizatorach turnieju. Wszyscy uczestnicy rozgrywek oraz kibice, zobowiązani są do przestrzegania poleceń bezpieczeństwa wydawanych przez przedstawicieli organizatorów. Niestosowanie się do tychże poleceń skutkować będzie powiadomieniem stosownych organów.

Wszelki osoby znajdujące się w obiektach, w których rozgrywane są turnieje tenisa stołowego, zobowiązane są do bezwzględnego noszenia maseczek ochronnych. Z obowiązku tego zwolnieni są wyłącznie zawodnicy będący w trakcie gry, sędziowie obecni w korcie* lub osoby zwolnione z tego obowiązku na podstawie innych przepisów państwowych. Nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczek ochronnych, skutkować będzie usunięciem danej osoby z terenu obiektu,
a w przypadku zawodników, może również doprowadzić do dyskwalifikacji z rozgrywek.

Na terenie obiektów, w których rozgrywane będą turnieje dostępne będą środki do dezynfekcji rąk, do których stosowania zachęcamy. Pamiętajmy, że odpowiadamy wzajemnie za swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Zachowujmy dystans społeczny i stosujmy środki ochronne. Tylko w ten sposób sprawimy, że trudny czas epidemii szybciej się zakończy.

Z poważaniem,

Dariusz Szumacher
Prezes Zarządu
Polskiego Związku Tenisa Stołowego

*  Podstawa prawna – § 24. pkt. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.