W dniu 1 lipca 2017 roku w sali konferencyjnej warszawskiego hotelu Sound Garden Hotel odbyło się Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 71 delegatów z 16 wojewódzkich związków tenisa stołowego obradowało zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad.

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjęło szereg uchwał, wśród których do najważniejszych należą:
– uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2016 rok,
– uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania finansowego PZTS za 2017 rok,
– uchwała w sprawie odrzucenia odwołania z dnia 1 lutego 2017 roku Pana Wojciecha WALDOWSKIEGO od uchwały nr 61/Z/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku Zarządu PZTS w sprawie odwołania ze składu Zarządu PZTS,
– uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Pana Dariusza SZUMACHERA na Prezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego dokonanego przez Zarząd PZTS w dniu 3 lutego 2017 roku.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono ponad 40 projektów uchwał i wniosków.

Wręczone zostały również wyróżnienia dla najlepszych klubów sportowych i województw we współzawodnictwie sportowym PZTS, współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo MSiT oraz liczbie wydanych licencji zawodniczych.

Współzawodnictwo sportowe PZTS (klasyfikacja łączna) – klasyfikacja klubów
Pierwsze miejsce: ZKS Drzonków
Drugie miejsce: KU AZS UE Wrocław
Trzecie miejsce: UKS DOJLIDY Białystok

Współzawodnictwo sportowe PZTS (klasyfikacja łączna) – klasyfikacja województw
Pierwsze miejsce: śląskie
Drugie miejsce: mazowieckie
Trzecie miejsce: dolnośląskie

Współzawodnictwo sportowe MSiT (przed podziałem punktów) – klasyfikacja klubów
Pierwsze miejsce: ZKS Drzonków
Drugie miejsce: UKS DOJLIDY Białystok
Trzecie miejsce: KU AZS UE Wrocław

Współzawodnictwo sportowe MSiT (przed podziałem punktów) – klasyfikacja województw
Pierwsze miejsce: dolnośląskie
Drugie miejsce: kujawsko-pomorskie
Trzecie miejsce: mazowieckie

Liczba wydanych licencji zawodniczych – klasyfikacja klubów
Pierwsze miejsce ex aequo: KST ENERGA-MANEKIN Toruń
Pierwsze miejsce ex aequo: SKTS RATAJE 50 Poznań
Trzecie miejsce: MKS SKARBEK Tarnowski Góry

Liczba wydanych licencji zawodniczych – klasyfikacja województw
Pierwsze miejsce: śląskie
Drugie  miejsce: dolnośląskie
Trzecie miejsce: wielkopolskie