Polski Związek Tenisa Stołowego zaprasza do udziału w programie „Mały Mistrz”, powstałym z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rządowy projekt, obejmujący tenis stołowy, realizowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Główną ideą projektu „Mały Mistrz” jest zachęcenie uczniów klas I – III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym też dotyczących zdrowego stylu życia.

Projekt ma również za zadanie pomóc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w zdobyciu nowoczesnej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do prowadzenia ciekawych, bardziej atrakcyjnych zajęć wychowania fizycznego, zachęcających młodych Polaków do podejmowania nowych form aktywności.

Materiały do pobrania

1. Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki „Mały Mistrz” – informacja