W obliczu napaści zbrojnej Federacji Rosyjskiej i Białorusi na terytorium Ukrainy, Polski Związek Tenisa Stołowego wystosował oficjalne pismo, które zostało skierowane do Europejskiej Unii Tenisa Stołowego oraz Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego.

„Polski Związek Tenisa Stołowego stanowczo potępia inwazję zbrojną prowadzoną przez Federację Rosyjską, a wspieraną również przez Białoruś, na terenie niepodległej Ukrainy.

Polski Związek Tenisa Stołowego domaga się natychmiastowego wykluczenia Rosyjskiej i Białoruskiej Federacji Tenisa Stołowego ze struktur Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego oraz Europejskiej Unii Tenisa Stołowego. Podjęte działania powinny obejmować również przeniesienie lub anulowanie wszystkich zawodów, które miały odbywać się na terenie Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Wykluczenie Rosyjskiej i Białoruskiej Federacji Tenisa Stołowego skutkować będzie jednoczesnym wykluczeniem reprezentantów Federacji Rosyjskiej i Białorusi z wszelkich turniejów tenisa stołowego na całym świecie.

Ponadto Polski Związek Tenisa Stołowego wzywa do dymisji Prezydenta Europejskiej Unii Tenisa Stołowego Pana Igora Levitina. W przypadku braku rezygnacji, domagamy się formalnego wniosku ze strony Zarządu ETTU w sprawnie odwołania Prezydenta Igora Levitina z pełnionej funkcji w trybie natychmiastowym.

Wyłącznie za sprawą niespotykanej dotychczas współpracy międzynarodowej, wyrażającej jasny sprzeciw przeciwko zbrodniczym działaniom Federacji Rosyjskiej i Białorusi, możemy wywrzeć presję  na agresorach zmuszając do natychmiastowego przerwania działań zbrojnych na terytorium Ukrainy.”

>>> STANOWISKO PZTS <<<