Biuro Polskiego Związku Tenisa Stołowego uprzejmie informuje, iż obrady Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS odbędą się w dniu 6 lipca 2019 roku o godz. 11:00.