Trwa nabór wniosków do Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Na jego realizację w 2020 roku przeznaczono kwotę 49 mln zł.

Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:

Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 23 000 000 zł.
• Wnioski należy składać do dnia 6 grudnia 2019 r.

• Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 3 stycznia 2020 r.

Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł.
• Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r.

• Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 20 marca 2020 r.

Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 16 000 000 zł.
• Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r.

• Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 10 marca 2020 r.

Więcej informacji TUTAJ

Rządowy Program „KLUB”

Do 15 marca 2020 r., kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2020 Ministerstwo Sportu na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Kwota dofinansowania wynosi:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Uwaga! Ocenie podlegać będą wnioski wraz z załącznikami złożone w elektronicznym systemie AMODIT. Termin składania wniosków potrwa do 15 marca 2020 roku, natomiast ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż do 15 maja 2020 r.