Co się kryje pod tą tajemniczą nazwą? SKSonTour to cykl wydarzeń sportowych organizowanych w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy. Jest to pilotażowy projekt identyfikacji talentów sportowych mający na celu promocję Programu Szkolny Klub Sportowy oraz integrację jego uczestników. Brzmi poważanie? Nie martwcie się, w tym wszystkim najważniejsza jest dobra zabawa!

SKSonTour to aktywności grup SKS na 11 różnorodnych stacjach sportowych (obwód stacyjny – uczestnicy będą przechodzić między stacjami):

1. WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY
2. DESKOROLKA
3. WIOŚLARSTWO
4. SPEED-BALL
5. STACJA MISTRZóW
6. FOTOBUDKA
7. SKOK W DAL + PLATFORMA DYNAMOTERYCZNA
8. ZWIS NA DRĄŻKU + SIŁA UŚCISKU
9. REFLEKSOMIERZ
10. BIEG WAHADŁOWY
11.TEST GIBKOŚCI + POMIARY ANTROPOMETRYCZNE

W każdym wydarzeniu z cyklu SKSonTour wezmą udział 22 grupy SKS (po 20 osób każda) z danego województwa.

SKSonTour będzie podzielony na dwie części:

•sesja przedpołudniowa (godz. 9-12, rejestracja od godz. 8) – 11 młodszych grup (klasy 4-6)

•sesja popołudniowa (godz. 13-16, rejestracja od godz. 12:15) – 11 starszych grup (klasy 7-8/klasy gimnazjalne lub liceum).

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia SKS poprzez wysłanie maila ze zgłoszeniem. Zgłaszający grupę (20 osób) zapewnia, że we własnym zakresie zorganizuje transport swojej grupy (organizator nie pokrywa kosztów transportu) i deklaruje, że dostarcza zgody rodziców na udział dzieci w SKSonTour (wzór oświadczenia zostanie przesłany zrekrutowanym nauczycielom).
Zgłoszenie musi być wysłane na maila biuro@szkolnyklubsportowy.pl i powinno zawierać nastepujace informacje:
1. województwo,
2. imię i nazwisko nauczyciela,
3. nr tel.,
4. email,
5. szkoła,
6. grupa – nazwa grupy i określenie młodsza czy starsza)

WIĘCEJ INFORMACJI NA www.bit.ly/2qu6PNT