Ruszył nabór wniosków do Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Na jego realizację w 2019 roku przeznaczono kwotę 54,5 mln zł.

Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:

  1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” (nabór na operatora krajowego) 23 000 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2018 r.
  2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – kwota do rozdysponowania 15 500 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 11 stycznia 2019 r.
  3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – kwota do rozdysponowania 16 000 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 18 stycznia 2019 r.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT na www.bit.ly/2QnCf7a