Ogłoszono nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Budżet na realizację Programu na 2019 rok wynosi 6 mln zł.

GŁóWNE CELE PROGRAMU

– Zwiększenie aktywności fizycznej studentów.
– Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia studentów.
– Kształtowanie rozwoju psychofizycznego studentów, kreowanie aktywności fizycznej, jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego.
– Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.


Termin składania wniosków upływa 23 listopada 2018 r.

Więcej informacji na www.bit.ly/2SlggMj