W dniu 29 sierpnia 2021 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Kielcach. W obradach uczestniczyło 37 delegatów. W trakcie obrad dokonano wyboru władz na kadencję 2021-2025 w następującym składzie:

ZARZĄD ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO NA KADENCJĘ 2021-2025

Robert JanusPrezes Zarządu
Krzysztof GolaWiceprezes Zarządu
Aldona ParkaSekretarz Zarządu
Małgorzata Błach-WróblewskaCzłonek Zarządu
Artur KaczorCzłonek Zarządu
Maciej GlijerCzłonek Zarządu
Maciej DziedzicCzłonek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO NA KADENCJĘ 2021-2025

Przewodniczący KomisjiKrzysztof Grądek
Członek KomisjiAntoni Jaromin
Członek KomisjiŁukasz Bukłat