W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale pod przewodnictwem ministra Witolda Bańki odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Społecznej Rady Sportu. Oprócz członków Rady w spotkaniu wzięli udział: Podsekretarz Stanu MSiT Jan Widera, Dyrektor Generalny MSiT Dariusz Rogowski, dyrektorzy departamentów MSiT oraz dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego dr Urszula Włodarczyk, dr Piotr Żmijewski (IS-PIB), Radosław Sarnecki (IS-PIB), Grzegorz Botwina (IS-PIB), Tomasz Zahorski (Legia Warszawa S.A.), prezes Grupy LUX MED Anna Rulkiewicz, prezes PGE Narodowego Alicja Omięcka, prof. Rajmund Tomik (AWF Katowice), dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.

Członkowie Społecznej Rady Sportu dyskutowali m.in. o kwestiach związanych ze sportem powszechnym, wyczynowym, infrastrukturą sportową czy antydopingiem. Zaprezentowano m.in. podsumowanie pierwszego roku działania Programu team100, Narodową Bazę Talentów i inwestycje strategiczne oddane do użytku w 2018 roku. Omówiono także wyzwania i kierunki aktywności Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego oraz przedstawiono funkcjonowanie Polskiej Agencji Antydopingowej.

Podczas spotkania Minister Sportu i Turystyki wręczył również odznaczenia „Za zasługi dla Sportu”.

Zostały także przedstawione Krajowe rekomendacje w zakresie aktywności fizycznej przygotowane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Społeczna Rada Sportu to organ doradczy, w skład której wchodzą autorytety w świecie sportu, reprezentujące różne środowiska: zawodnicze, trenerskie i akademickie.