W dniu 29.08.2021 odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Podlaskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Podczas zabrania delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi, wybrali nowy Zarząd, komisję rewizyjną oraz delegatów na Zjazd Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz Podlaskiej Federacji Sportu. Nowym Prezesem został Piotr Anchim. 

Dziękuję delegatom za okazane zaufanie, dziękuję ustępującemu Prezesowi Panu Jerzemu Mazurowi, za trud pracy włożonej w rozwój POZTSu. Przed nami dużo pracy. Dążyć będę do poprawy działania Związku w sferach marketingowej oraz organizacyjnej. Moim celem jest również zwiększenie liczby klubów oraz licencji w naszym województwie. Powyższe cele nie są proste do osiągnięcia lecz jestem przekonany, że nowy Zarząd dołoży wszelkich starań, aby je osiągnąć – powiedział nowo wybrany Prezes POZTS, Piotr Anchim.

Zarząd Podlaskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego na lata 2021- 2025
1. Piotr Anchim – Prezes Zarządu
2. Andrzej Michalski – Wiceprezes ds. organizacyjnych
3. Piotr Zdzienicki – Wiceprezes ds. sportowych
4. Radosław Połubiński – Sekretarz
5. Mateusz Lewczuk – Skarbnik
6. Marcin Klejna – Członek Zarządu
7. Magdalena Sepczyńska – Członek Zarządu
8. Weronika Łuba – Arnista – Członek Zarządu
9. Jerzy Mazur – Członek Zarządu
10. Rafał Marczykowski – Członek Zarządu
11. Paweł Piszczatowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
1. Grzegorz Gryk – Przewodniczący
2. Żukowski Karol
3. Tadeusz Zdzienicki

Delegaci na Zjazd PZTS:
1. Andrzej Michalski
2. Radosław Połubiński

Delegaci na Zjazd Podlaskiej Federacji Sportu:
1. Piotr Anchim
2. Mieczysław Rutkowski