Na PGE Narodowym zakończyła się dwudniowa konferencja pt. ,,Wspieranie sportu z funduszy europejskich”, organizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu Erasmus+. W uroczystym otwarciu wydarzenia uczestniczył Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka.

– Zależy nam, by wspierać Państwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych na sport. Stąd nasze działania edukacyjne. Cieszy mnie Państwa zaangażowanie – podkreślił minister, który poruszył również m.in. zagadnienia związane z upowszechnianiem sportu oraz walką z zagrożeniami, takimi jak korupcja, czy doping. Wspomniał również o przyjętym Kodeksie Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych, który ma na celu zwiększenie transparentności i uczciwości we wszystkich aspektach podejmowanych działań oraz podniesienie kompetencji osób zarządzających.

Podczas sesji plenarnych przedstawione zostały:

  • zasady programu Erasmus+ Sport 2019 r.,
  • założenia nowego programu po 2021 r.,
  • źródła finansowania sportu z Funduszy Strukturalnych UE w polityce regionalnej,
  • możliwości włączenia się w obchody Europejskiego Tygodnia Sportu, który w 2018 już po raz czwarty obchodzony był w Polsce i w całej Europie.

Prezentacje wygłosili przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, eksperci Komisji Europejskiej oraz KEA European Affairs, przedstawiając priorytety i wymagania programów.

W pierwszym dniu konferencji udział wzięło ponad 200 osób, w tym przedstawiciele polskich związków sportowych, organizacji i klubów sportowych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji i stowarzyszeń sportowych i placówek edukacyjnych.

Drugi dzień konferencji to sesje warsztatowe, podczas których można było zyskać praktyczną wiedzę z zakresu efektywnego pozyskiwania środków na projekty sportowe.