Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego przedstawia harmonogram prac nad Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2014/2015. Do 31 marca 2014 roku Wydział Rozgrywek przyjmuje poprawki do obowiązującego Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2013/2014 pod adres e-mail marek.przybylowicz@pzts.pl. Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego przedstawia harmonogram prac nad Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2014/2015:

– do 31 marca 2014 roku – przyjmowanie przez Wydział Rozgrywek PZTS poprawek do obowiązującego Regulaminu Rozgrywek na sezon 2013/2014,
– do 30 kwietnia 2014 roku – przyjęcie przez Zarząd PZTS projektu Regulaminu Rozgrywek na sezon 2014/2015,
– do 31 maja 2014 roku – konsultacje projektu Regulaminu Rozgrywek na sezon 2014/2015 z wojewódzkimi związkami tenisa stołowego,
– do 30 czerwca 2014 roku – przyjęcie przez Zarząd PZTS Regulaminu Rozgrywek na sezon 2014/2015.

Materiały do pobrania

Komunikat Wydziału Rozgrywek PZTS:
1. Komunikat Wydziału Rozgrywek PZTS nr 26/2013/2014 w sprawie harmonogramu prac nad Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2014/2015