Czterech studentów Wyższej Szkoły Trenerów Sportu w Warszawie – Grzegorz Adamiak, Marcin Kusiński, Jakub Perek i Karol Strowski-Prus – pomyślnie zakończyło 3-letnie studia licencjackie o specjalizacji tenisa stołowego. Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie gratuluje Grzegorzowi Adamiakowi, Marcinowi Kusińskiemu, Jakubowi Perkowi oraz Karolowi Prus-Strowskiemu ukończenia Wyższej Szkoły Trenerów Sportu i uzyskania tytułu trenera II klasy.

Prezes
Polskiego Związku Tenisa Stołowego
Wojciech Waldowski