Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ogłasza nabór na kierunek Sport na specjalności trenerskiej ze specjalizacją z tenisa stołowego. Oferta obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015. Wydział Nauk o Sporcie AWF we Wrocławiu daje studentom możliwość uczęszczania zarówno na zajęcia nieodpłatne stacjonarne, jak i odpłatne zaoczne. Odpowiedzialnym za prowadzenie specjalizacji z tenisa stołowego będzie dr Ziemowit Bańkosz, adiunkt Katedry Dydaktyki Sportu w Zakładzie Sportów Indywidualnych.

Studia licencjackie trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu trenera tenisa stołowego, z możliwością kontynuowania nauki na tej samej Uczelni – na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Szczegółowe informacje na temat naboru uzyskać można w Dziekanacie Wydziału Nauk o Sporcie AWF we Wrocławiu:
– e-mail: dziekanat.sportu@awf.wroc.pl,
– tel.: (71) 347 34 28, (71) 347 34 76.