W Tokio zakończyło się XXIII Zgromadzenie Generalne Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC), w którym udział wzięła delegacja PKOl w składzie: Andrzej Kraśnicki – Prezes, Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny, Iwona Łotysz – Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej. W trakcie Zgromadzenia poruszono najważniejsze tematy związane z międzynarodowym Ruchem Olimpijskim, a także przedstawiono raporty na temat stanu przygotowań do nadchodzących edycji Igrzysk Olimpijskich: Tokio 2020, Pekin 2022, Paryż 2024, Los Angeles 2028, a także I World Beach Games San Diego 2019 czy III Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich Lozanna 2022. Przedstawiono także raporty kontynentalne oraz, m.in.: WADA, CAS oraz komisji ANOC.


Tegoroczne posiedzenie związane było także z wyborem władz ANOC na kadencję 2018-2022, w tym Prezydenta, Wiceprezydenta Seniora oraz konstytuowania się Rady Wykonawczej. Z uwagi na ustąpienie poprzedniego Szefa ANOC Szejka Ahmada Al-Fahad-Al Sabaha z funkcji przewodniczącego ANOC, dokonano wyboru Wiceprezydenta Seniora, którym został Robin Mitchell (Fidżi), powołując go również na stanowisko pełniącego obowiązki Prezydenta ANOC. Rada Wykonawcza ANOC także ukonstytuowała się, w jej składzie w bieżącej kadencji zasiądzie Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.


Na zakończenie posiedzenia przyjęto
Rezolucję XXII Zgromadzenia Generalnego ANOC Tokio 2020 oraz Deklarację ws. Praw i Odpowiedzialności Zawodników.

W trakcie pobytu polskiej delegacji w Japonii miało miejsce także spotkanie z Ambasadorem Pełnomocnym i Nadzwyczajnym Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio Panem Jackiem Izydorczykiem, któremu przekazano informacje na temat stanu przygotowań do udziału Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w igrzyskach olimpijskich w Tokio, wydarzeń towarzyszących oraz spraw związanych z realizacją działań przygotowawczych. Prezes PKOl zapewnił Ambasadora o gotowości PKOl do współpracy i zaprosił do odwiedzin Polskiego Komitetu Olimpijskiego.


Ponadto, w czasie pobytu w Tokio delegacja PKOl miała okazję odbycia licznych rozmów kuluarowych, które służyły wymianie informacji i zacieśnianiu współpracy. Delegacja obejrzała także obiekty olimpijskie i okolice wioski olimpijskiej. Informacje przekazane przez Komitet Organizacyjny świadczą, iż wszystkie budowane obiekty będą gotowe w zakładanym czasie. Dodatkowo, przedstawiciele PKOl spotkali się z delegacją Miasta Takasaki, omawiając zadania i problemy, które można by wspólnie rozwiązać na rzecz udziału zawodników w igrzyskach olimpijskich w Tokio.