W dniu 21 lutego 2014 roku w siedzibie Polskiego Związku Tenisa Stołowego przy ul. Mokotowskiej 24 odbędzie się 9. posiedzenie Zarządu PZTS. Szczególnie istotne wydają się punkty dotyczące informacji o przyznanych dotacjach w 2014 roku, strategia rozwoju tenisa stołowego w latach 2014-2016 oraz organizacja szkolenia kadr juniorek i juniorów.

PROJEKT PORZĄDU POSIEDZENIA

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Potwierdzenie ważności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z 8. posiedzenia Zarządu PZTS z dnia 27 listopada 2014 roku.

5. Przyjęcie protokołu z 4. posiedzenia Prezydium Zarządu PZTS z dnia 16 grudnia 2014 roku.

6. Zatwierdzenie decyzji Prezesa Zarządu PZTS.

7. Zatwierdzenie uchwał Prezydium Zarządu PZTS z dnia 16 grudnia 2014 roku.

8. Informacja o badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego PZTS za rok obrotowy 2013.

9. Informacja o kontroli Komisji Rewizyjnej PZTS.

10. Informacja o pracy Komisji Dyscyplinarnej.

11. Ministerstwo Sportu i Turystyki:

– informacja o rozliczeniu umów z 2013 roku;

– informacja o przyznanych dotacjach w 2014 roku;

– informacja o złożonych wstępnych wnioskach w 2014 roku.

12. Informacja o wstępnym rozliczeniu GAC GROUP 2013 ITTF World Tour – Polish Open, 6-10 listopada 2013 roku, Spała.

13. Powołanie Pełnomocnika Zarządu ds. Sędziowskich.

14. Powołanie Zespołu Metodyczno-Dydaktycznego ds. strategii rozwoju tenisa stołowego w Polsce.

15. Wydział Rozgrywek PZTS.

– zmiany w kalendarzu zawodów PZTS na sezon 2013/2014;

– projekt kalendarza zawodów PZTS na sezon 2014/2015;

– harmonogram prac nad Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2014/2015;

– odwołania od decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS.

16. Organizacja szkolenia:

– strategia rozwoju tenisa stołowego w latach 2014- 2016,

– skład kadr narodowych na 1. półrocze 2014 roku;

– harmonogramy planowanych działań szkoleniowych kadr narodowych;

– organizacja szkolenia kadr juniorek i juniorów;

– dyskusja nad podziałem środków finansowych do wykorzystania pomiędzy PZTS a wzts;

– informacja o programie Mały Mistrz;

– informacja o programie ERASMUS+;

– koncepcja zawodów sportu dla wszystkich.

17. Sport osób niepełnosprawnych:

– regulamin powoływania kadry narodowej osób niepełnosprawnych;

– regulamin powoływania na Mistrzostwa Świata i Europy osób niepełnosprawnych.

18. Realizacja uchwał Zarządu PZTS:

– uchwała nr 67/Z/2013 Zarządu PZTS z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zasad finansowych dla CS PZTS w Gdańsku,

– uchwała nr 73/Z/2013 Zarządu PZTS z dnia 9 listopada 2013 roku w sprawie przekształcenia prawa do nieruchomości, na której położone jest Centrum Szkolenia PZTS;

– uchwała nr 87/Z/2013 Zarządu PZTS z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rozgrywek PZTS w przyszłych sezonach (co najmniej jeden junior w podstawowym składzie drużyn 1 i 2 ligi kobiet i mężczyzn).

19. Organizacja pracy Biura PZTS:

– schemat organizacyjny;

– stan zatrudnienia;

– zakresy obowiązków.

20. Sprawy różne:

– skargi Pana Piotra PIELACIŃSKIEGO do Ministerstwa Sportu i Turystyki.