Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego
Partnerzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
TIBHAR
Energa

Zaproszenie dla sędziów PZTS do zgłaszania kandydatur do zdawania egzaminu na sędziego międzynarodowego

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem kolejnego egzaminu na sędziego międzynarodowego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie do dnia 15 lutego 2018 roku kandydatur sędziów, którzy chcieliby ubiegać się o prawo udziału w tym egzaminie.

Potencjalni kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

- posiadać uprawnienia sędziego związkowego lub aktualną licencję
- posiadać nieprzerwanie przez ostatnie 4 lat licencję do prowadzenia spotkań szczebla
centralnego,
- posiadać czynną znajomość języka angielskiego
- dokonać wpłaty na konto PZTS kwoty równoważnej 30 dolarom amerykańskim

Równocześnie, zgodnie z wymogiem ITTF zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o równoczesne przesłanie na adres e-mailowy (piotr.pielacinski@gmail.com) podpisanego przez każdego kandydata dokumentu, który przesyłamy w załączeniu (Data Protection Form) oraz następujących danych osobowych potencjalnych kandydatów do udziału w tym Egzaminie:

1/ Nazwisko i imię, w przypadku posiadania kilku imion, należy je podać
2/ Posiadane wykształcenie i tytuł (np. wyższe, mgr. inż.)
3/ Adres –nazwa ulicy i numer domu
4/ Kod pocztowy i nazwa miejscowości
5/ Województwo
6/ Numer telefonu, w tym numer kierunkowy
7/ Adres E-mailowy
8/ Data urodzenia
9/ Biegła znajomość języków (proszę wymienić)
10/ Podstawowa znajomość języków (proszę wymienić)

Z poważaniem
Prezes Zarządu PZTS
Dariusz Szumacher