Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego
Partnerzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
TIBHAR
Energa

Uchwała nr 236/Z/2017 Zarządu PZTS

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 18 grudnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

§ 1

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. podjął uchwałę numer 236/Z/2017 o odwołaniu dotychczasowego Wydziału Rozgrywek.

 

§ 2

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia: 6 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.

 

 

 

Materiały do pobrania

1. Uchwała nr 236/Z/2017 Zarządu PZTS z dnia 18 grudnia 2017 roku